Yến hũ chưng sẵn 200ml /1hũ

100.000đ

Chi tiết sản phẩm