Yến thô loại 1, tổ to, trắng đẹp, ít lông - 100g

Liên hệđ

Chi tiết sản phẩm