Yến thô loại 1, tổ to, trắng đẹp, ít lông - 100g

2.200.000đ

Chi tiết sản phẩm